စွမ်းအားမြင့် Graphite လျှပ်ကူးပစ္စည်း

 • 600mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  600mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ၎င်းသည် 600mm အချင်း၊ စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • 500mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  500mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ၎င်းသည် 500mm အချင်း၊ စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ သုံးစွဲမှုနည်းသော၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • 450mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  450mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ၎င်းသည် 450 မီလီမီတာ အချင်းရှိပြီး စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • 400mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  400mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ၎င်းသည် 400mm အချင်း၊ စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ သုံးစွဲမှုနည်းသော၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • HP 300mm Graphite Electrode

  HP 300mm Graphite Electrode

  ၎င်းသည် 300mm အချင်း၊ စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • 550mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  550mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ၎င်းသည် 550mm အချင်း၊ စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • 300mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  300mm မြင့်မားသောပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ၎င်းသည် စွမ်းအားမြင့် ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်လုပ်သော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်လျှပ်များသည် အရည်အသွေးကောင်း၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ စားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံသောသတ်မှတ်ချက်များ၊ လျင်မြန်စွာပေးပို့ခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။

 • HP 350mm Graphite Electrode

  HP 350mm Graphite Electrode

  အဆင့်: စွမ်းအားမြင့်
  အသုံးပြုနိုင်သော မီးဖို- EAF
  အရှည် 1800mm/2100mm/2400mm
  နို့သီးခေါင်း- 3TPI/4TPI
  ပို့ဆောင်မှုကာလ- EXW/FOB/CIF

 • စွမ်းအားမြင့် Graphite လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  စွမ်းအားမြင့် Graphite လျှပ်ကူးပစ္စည်း

  ပါဝါမြင့်မားသော ဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို အရည်အသွေးမြင့် ရေနံကိုကာ (သို့မဟုတ် အဆင့်နိမ့်ဆေးထိုးအပ် coke) မှ ထုတ်လုပ်သည်။ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် calcination၊ batching၊ kneading၊ molding၊ baking, dipping, secondary baking, graphitization and processing ပါဝင်သည်။နို့သီးခေါင်း၏ ကုန်ကြမ်းသည် ဆီဆေးထိုးအပ် coke ကို တင်သွင်းထားပြီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် နှစ်ကြိမ်နှစ်ဆနှင့် မုန့်ဖုတ်သုံးကြိမ် ပါဝင်ပါသည်။၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် သာမန်ပါဝါဂရပ်ဖိုက်လျှပ်ကူးပစ္စည်းထက် ခုခံနိုင်စွမ်းနည်းပါးပြီး လက်ရှိသိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားသည်။